E-shop pro Vaši zahradu a dům
ZALOŽENO
roku 1992
RYCHLÁ DOPRAVA
NÍZKÉ CENY
TEL: +420 724 102 620
Košík
0 ks - Celkem 0 Kč
 x 

Váš košík je prázdný

Obrázek

Plevel-Ex 100ml

PLEVEL-EX je postřikový herbicid k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů.
Dostupnost: skladem 4 ks
Dodání: 2 - 5 pracovních dní
157 Kč bez DPH
190 Kč
Kód produktu: 231291
PLEVEL-EXOznačení přípravku:H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P235 Uchovávejte v chladu.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah /obal předaním oprávněné osobě.EUH208 Obsahuje pendimethalin a 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakciEUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravía životní prostředíSP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.Popis:PLEVEL-EX je postřikový herbicid k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů. Je určen k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů v široké škále plodin: ozimé obilniny, kukuřice, hrách, fazol, sója, slunečnice, lupina, cibule z výsevu a cibule sazečka, česnek, pór, mrkev, petržel, celer, rajče, košťálová zelenina, jahodník ananasový, réva, jádroviny, peckoviny.Účinná látka:Pendimethalin 400 g/l (38 % hmot)tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylideneRozsah a způsob užití:Plevele citlivé:jednoděložné – psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semenedvouděložné – mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolníMělké zapravení přípravku do půdy (2–3) cm zvyšuje za sušších podmínek účinnost přípravku především na prosovité trávy.Aplikace a dávkování:Aplikaci je nutné provádět dle typu pěstované plodiny. Podrobný přehled aplikačních postupů je uveden v informačním letáků, který je součastí balení přípravku.Dávkování je nutné provádět dle typu pěstované plodiny. Podrobný přehled aplikačních postupů je uveden v informačním letáků, který je součastí balení přípravku.
Email:
Jméno:
Produkt:
Dotaz:
Captcha (opište prosím text z obrázku):
Jiný text
Captcha

Kontakty

Navigace

Vítejte v AGmarket.cz! Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Děkujeme. Více informací.